• Autoryzowany
    dystrybutor
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner

Modernizacja układów pomiarowych i automatycznej regulacji pasteryzatora

3 kwietnia 2013

1.Zakres oferty.
Oferta obejmuje pełne opomiarowanie oraz automatyzację pasteryzatora zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania i dokumentowania produkcji HACCP . Rozwiązanie przedstawione w ofercie jest zaakceptowane przez Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa z Poznania.

Oferta nie obejmuje:

dostawy sprzętu komputerowego na którym zainstalowany zostanie system nadrzędny,
zaworu regulacyjnego wraz z siłownikiem i ustawnikiem pozycyjnym,
pompy mleka,
kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów.
2. Opis techniczny
Pomiary ciśnień zrealizowane są za pomocą przetworników z przyłączem mleczarskim /atest PZH/.Pomiary temperatury zrealizowane są za pomocą czujników temperatury Pt 100 /atest PZH/ oraz przetworników temperatury .Sygnały elektryczne z przetworników ciśnienia i temperatury przekazywane są do sterownika PLC. Pomiary prezentowane są na panelu operatorskim zabudowanym w szafie pomiarowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasteryzatora i na ekranie monitora stacji nadrzędnej. Różnica ciśnień /obwody pomiarowe xxPDAL/ obliczana jest programowo. Po przekroczeniu zadanej, dopuszczalnej różnicy ciśnień wydawane są sygnały binarne do układu sygnalizacji / sygnalizacja akustyczna i świetlna w szafie pomiarowej /.

Pomiar kontrolny temperatury zrealizowany za pomocą czujnika Pt 100 / atest PZH/, przetwornika temperatury, miernika cyfrowego. Sygnał kontrolny przekazywany będzie także do sterownika PLC. Programowo obliczana będzie różnica pomiędzy pomiarami : w torze UAR temperatury pasteryzacji i w torze pomiaru kontrolnego .Po przekroczeniu dopuszczalnej wartości bezwzględnej błędu wydane są sygnały binarne do układu sygnalizacji / sygnalizacja akustyczna i świetlna w szafie pomiarowej /.

UAR temperatury pasteryzacji zrealizowany może być jako układ regulacji:
kaskadowej / uwzględniając temperaturę wody grzewczej /
stałowartościowej z korekcją od temperatury mleka przed przetrzymywaczem i temperatury wody grzewczej.
Zmiana wartości zadanej, zmiana trybu pracy „automatyka” – „ręka” za pomocą panelu operatorskiego.

Ponieważ nie jest możliwe dotrzymanie odpowiedniej różnicy ciśnienia mleko spasteryzowane – czynniki grzewcze oraz mleko spasteryzowane – mleko surowe to proponujemy zastosowanie dodatkowej pompy do mleka sterowanej przemiennikiem częstotliwości / przemiennik częstotliwości w naszej dostawie.

Algorytm pracy układu technologicznego przewiduje wykonanie następujących operacji:

Rozruch wirówki / operator ma możliwość wyboru pracy z wirówką i bez /.
Napełnianie układu.
Rozgrzewanie.
Wypychanie wody.
Produkcja.
Wypychanie mleka.
Mycie.
Algorytm sterowania , struktura układów automatycznej regulacji i pomiarów opracowany będzie dla każdego układu pasteryzacji indywidualnie uwzględniając życzenia zamawiającego.

Informacje prezentowane na pulpicie operatorskim:

Temperatura przed przetrzymywaczem.
Temperatura za przetrzymywaczem / temperatura pasteryzacji /.
Temperatura wody grzejnej.
Temperatura wyjściowa.
Temperatura wirowania /opcja/.
Ciśnienie wody sterowniczej /opcja/.
Obroty wirówki /opcja/.
Prąd wirówki /opcja/.
Wszystkie pomiary analogowe oraz stany napędów będą prezentowane na obrazach synoptycznych w stacji nadrzędnej. Stacja nadrzędna umożliwia także rejestrację wszystkich sygnałów analogowych i binarnych wchodzących i wychodzących do i z sterownika.

Zestawienie wejść/wyjść sterownika.

Wejścia binarne:

Potwierdzenie pracy pompy P1.
Potwierdzenie pracy pompy P2.
Potwierdzenie pracy pompy P3.
Potwierdzenie pracy pompy oleju wirówki P4.
Czujnik krańcowy otwarcia zaworu V8.
Czujnik krańcowy zamknięcia zaworu V8.
Sonda poziomu HL w zbiorniku przejściowym.
Sonda poziomu LL w zbiorniku przejściowym.
Wejścia analogowe:

Ciśnienie mleka do pasteryzacji.
Temperatura wirowania.
Temperatury pasteryzacji.
Temperatura pasteryzacji – pomiar kontrolny.
Przekroczenie dopuszczalnego błędu pomiarowego.
Ciśnienie za wymiennikiem ciepła.
Temperatura przed przetrzymywaczem.
Ciśnienie mleka ciepłego w wymienniku ciepła.
Temperatura wyjściowa.
Ciśnienie na wylocie.
UAR ciśnienia mleka na wylocie pasteryzatora.
Ciśnienie wody lodowej przed pasteryzatorem.
Różnica ciśnień mleko na wylocie – woda lodowa.
Różnica ciśnień mleko ciepłe – mleko surowe.
Temperatura wody grzewczej.
Ciśnienie wody grzewczej.
Różnica ciśnień mleko za podgrzewaczem – woda grzewcza.
Wyjścia binarne:

Sterowanie pompą P3.
Sterowanie pompą P1.
Sterowanie pompą P2.
Sterowanie pompą P3 oleju wirówki /opcja/.
Sterowanie zaworem V1.
Sterowanie zaworem V2.
Sterowanie zaworem V3.
Sterowanie zaworem V4.
Sterowanie zaworem V5.
Sterowanie zaworem V8.
Sterowanie wirówką gwiazda /opcja/.
Sterowanie wirówką trójkąt /opcja/.
Zawór wody otwierającej wirówki /opcja/.
Zawór wody zamykającej wirówki /opcja/.
Zawór wody płucznej wirówki /opcja/.
Zawór napływu mleka do zbiornika przejściowego.
Wyjścia analogowe:

Sterowanie zaworem parowym.
Sterowanie przemiennikiem częstotliwości.
Spis obwodów pomiarowych:

PIR 01 Ciśnienie mleka do pasteryzacji.
TIR 02 Temperatura wirowania.
TIR03 Temperatury pasteryzacji przed przetrzymywaczem.
TI 04 Temperatura pasteryzacji – pomiar kontrolny.
TDAH 05 Przekroczenie dopuszczalnego błędu pomiarowego.
PIR 06 Ciśnienie za wymiennikiem ciepł.
TICAHLR07 Temperatura za przetrzymywaczem.
PIR O8 Ciśnienie mleka ciepłego w wymienniku ciepła.
TIR 09 Temperatura wyjściowa.
PIR10 Ciśnienie na wylocie.
3.Gwarancja.
Udzielamy 18 miesięcznej gwarancji na całość zadania.

Dodaj komentarz


  • Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz zgodnie z Polityką prywatności.
    Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  • [Zamknij]